ХЭРХЭН ОЧИХ ВЭ?

Хэнтий Батширээт сум Онон Ёл жуулчны бааз орох замын зураг. УБ-Жаргалант 220км засмал, Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр-Биндэрийн овоо 155км шороон зам Биндэрийн овоо-Бат-ширээт-Онон Ёл 58км шороон зам, Бат-Ширээт сумын нутагт зам дагуу Рашаан хадны дурсгал, Ихсийн газар буюу Өглөгчийн хэрэм, Буган хөшөө, Хүн чулуу, Хурх, Барх гол, Онон мөрний сав зэрэг маш олон түүх, байгалийн үзэсгэлэнт газрууд үзэх боломжтой.